De Algemene Voorwaarden voor Het Groene Tuin Hart zijn tot stand gekomen per 7 januari 2019 en gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder KvK nummer 60038403.

 

De Algemene Voorwaarden worden met u gedeeld wanneer ik een offerte voor u uitbreng.